Jeug kemissie

Al waat de groeëte in ‘t groeët doon, duit de jeug in ’t klein. Daoveur zörg groeëtendeils de
Jeugkemissie, uiteraard met behölp van vuuël andere kemissies.

In september begint de kemissie al met vergadere zoeëdet de veurbereidinge van de aktiviteite tièdig geregeld zien.

De Greuneveldschoeël en de Wienleeje waere benaderd um de jeug te porre um lid te waere van de Raod van Elf en um zich op te gaeve as kandidaat veur ein van de vuuële andere funksies, die jaorliks vakant zien, zoeëas Prins(es), adjudant, vors, sirremoniemeister of dansmarieke.

De schoeël stelt, ónder strenge geheimhalding, ’t Trio same en de euverige funksies waere in euverleg met de schoeël ingevöld.

De elders van ’t nieje Jeugtrio waere ingelicht, geheime vergaderinge waere belag en vervolgens begint veur eur ’t lange wachte. Ondertösse is de Jeugkemissie volop bezig met alle veurbereidinge veur ’t kómmende Vastelaovendseizoen.

Beej ‘t vlaghijse kin de jeug van de Wien netuurlik neet óntbraeke en op de privé-resepsie van de nieje groeëte Wienprins is de Jeugkemissie meistal ein van de ièrste kemissies die eur fillicitaties kómme aanbaeje. Dit gebeurt dan nog met ’t Jeugtrio van aafgeloupe seizoen, de Vors, de sirremoniemeister en de dansmeriekes.

Dan kump ’t wiekend van de jeug!!

Meistal dónderdaags veur ’t wiekend kump ’t nieje Jeugtrio in beslaote gezelschap oèt. Det is ein hièl gebeure wao de nieje groeëte Wienprins op ein geheime lokasie ’t nieje Jeugtrio oètröp. Dit is altièd eine hièle emotionele aovend umdet ’t Jeugtrio zelf nog neet wist det zeej in ’t Jeugtrio kwaame. Uiteraard weite eur elders det al lang !

Vrièdaags ’s aoves is dan de JeugJoeksAovend. Dit is d’n aaftraej- en oètroop aovend dae gehalde wuurt in Grand Kefee De Maagdenberg en wao idderein welkom is. Op dezen aovend traejt ‘t alde Jeugtrio aaf en kump ’t nieje Jeugtrio offisjieel oèt. Dit is veur ’t nieje Jeugtrio, te midde van femilie, vrinde, bekinde en vuuël kinder van eur schoeël, ein hièle spannende gebeurtenis

Zaoterdaagmiddag is de Jeugmiddaag veur alle kinder van de basisschoeël met netuurlik de prissentatie van ’t nieje Jeugtrio en optraejes van inkele artieste. Ouk kump de groeëte Wienprins effe kièke. Van te veure is d’r altièd kaartverkoup op de Greuneveldschoeël of beej ein van de Jeugkemissie-leeje thoès. Veur de echte late beslissers zien d’r ouk nog kaarte te koup in Grand Kefee De Maagdenberg.

Nao de Jeugmiddaag blief ’t ganse Jeuggezelschap gezamelik aete in de Maagdenberg. Dao nao is aansloètend de resepsie. Idder jaor kómme dan weer hièl vuuël minse ’t nieje Jeugtrio fillicitere. ’t Is óndertösse ingebörgerd det nao de resepsie met mezièk remmiedemmie wuurt gemak wies in de late eurkes.

De zóndaag daonao is ’t d’n daag van ‘t groeëte Trio, wao ’t Jeuggezelschap dièk aan bod kump. ’s Morges gaon de dansmeriekes, de vors, de sirremoniemeister en netuurlik ’t Jeugtrio nao de H. Mis in de Femiliekerk. Naodet de Jeugprins(es) ein gedich haet veurgelaeze en pestoeër de zaege haet gegaeve, geit ’t Jeuggezelschap nao boète wao de ganse Jeugraod van Elf al op eur wach.

Beej de Femiliekerk begint d’n intoch door ‘t Wienerrièk wao hièl waat snoep oètgedeild…én opgegaete wuurt! Uiteraard met ’t Jeugtrio op eure eige Vastelaoveswage. D’n intoch eindig beej Grand Kefee De Maagdenberg wao idderein bruuëdjes en drinke krieg. ’t Ganse jeuggezelschap geit noow traditioneel as ein van de ièrste groepe de groeëte Prins fillicitere.

Nao ein waek rös, zien d’r weer ein aantal resepsies, die weej netuurlik neet euverslaon. Daags daonao volg ’t champagne óntbijt beej de groeëte Wienprins en ’t aafloupe van diverse resepsies.
Same met de groeëte Wienprins op ein buun; Wat zien ze gruuëts !

En dan.. is ’t al vastelaovend. Te beginne met de kinderoptoch op zondaag, wao weej netuurlik met meitrekke. Aansloètend gaon we dan ’t Trio van Jocus Toekóms en ’t kwartet van de Moeraskwaakers fillicitere.

Als aafsloèting van eine prachtige Vastelaovestièd steit d’r veur de Jeug op zondaag nog de “Muts van de Bluts” gepland. ’s Aoves nao de letste resepsie wuurt in Aetcafé De Alde Mert ’t Jeugtrio offisjieel veur ’t letst dit seizoen de Muts aafgezatte. Eine zièr emotionele gebeurtenis, moeij aan mekaar gepraot door speciale gaste, en wao menig treunke wuurt weggepinkt. Ein traditie is gebaore !

En dan is ’t gedaon.

Aevel neet veur de Jeugkemissie. Naopraote met de elders van ’t Jeugtrio, planne make veur ’t volgend jaor, de begruuëting opstelle, enz. Ouk is d’r dan gelökkig tièd veur ’t jaorliks oètstepke, det de motor weer mót oplaaje veur ’t nieje sezoen. Tot de iërste vergadering weer begint in September…….. 

De leje van de Jeugkemissie zien:

  • Marc Verheyden, veurzitter
  • Fred Peters, vice veurzitter
  • Ingrid Geurts-Kolman, penningmeister
  • Caroleyn Storm
  • Max van Es
  • Monique Rijk
  • Ilse Rongen
  • Janine Helgers


Kóntakpersoeën: Marc Verheijden (Veurzitter)
Tillefoon: 06-28 49 24 17
E-mail: marcverheijden@tiscali.nl

De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo

De Wien Venlo